Collecte nu ook mogelijk via de GIVT-App

Alle kerk­di­en­sten en samenkom­sten kun­nen van­wege het coro­n­avirus helaas niet door­gaan in de vorm die we gewend zijn. Dit zorgt er voor dat we de broodnodige col­lecte inkom­sten mis­sen. Vanaf zondag 5 april 2020 kun je geven met Givt. De Kruiskerk gebruikt Givt als aan­vul­lende geef­mo­gelijkheid voor de col­lecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de col­lecte. Of je nu thuis meek­ijkt vanaf de bank, of geen con­tant geld bij je hebt tij­dens de kerk­di­enst. Met Givt kan je gewoon
bli­jven geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, kies hoe je wil geven en klaar!

Geven met Givt via een QR-​code werkt als volgt:

 1. Tij­dens het col­lecte moment open je, zoals je gewend bent, de Givt-​app
 2. Kies het bedrag dat je wil geven en druk op vol­gende
  (Zijn er meerdere col­lectes in een dienst? Geen prob­leem! Om een col­lecte toe te voe­gen toets op het plusje bij
  col­lecte toevoe­gen en vul het bedrag in dat je aan de tweede col­lecte wilt geven. Nog een derde col­lecte
  toevoe­gen? Druk dan nog­maals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.)
 3. Kies ver­vol­gens voor de tweede optie in je scherm: QR-​code (geef door mid­del van een QR-​code)
 4. Scan de QR-​code met je cam­era (Let op! Het kan zijn dat de app toestem­ming vraagt voor toe­gang tot je cam­era. Druk op OK om verder te gaan)
 5. Druk tot slot op vol­gende om de gift te voltooien

Met deze QR-​code geef je voor de col­lectes aan de Kruiskerk

Geven zon­der QR-​code of zen­der in de buurt? Ook dan kan!

Volg de onder­staande stap­pen voor geven uit de lijst.

 1. Open de app
 2. Kies het bedrag dat je wil geven.
  (Zijn er meerdere col­lectes in een dienst? Geen prob­leem! Om een col­lecte toe te voe­gen toets op het plusje bij
  col­lecte toevoe­gen en vul het bedrag in dat je aan de tweede col­lecte wilt geven. Nog een derde col­lecte
  toevoe­gen? Druk dan nog­maals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.)
 3. Kies ver­vol­gens voor de derde optie, geven uit de Lijst
 4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje
 5. Selecteer de kerk waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op geven!
 6. Druk tot slot op vol­gende om de gift te voltooien.

Je down­load de Givt-​app in Google Play of in de App Store. Kijk voor meer infor­matie over Givt op www​.giv​tapp​.net en bek­ijk deze video.

Gerelateerde berichten