Stichting Present Oldebroek zoekt vrijwilligers

Wij geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms mist een schakel. Present Oldebroek vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Wij brengen mensen bij elkaar.
Momenteel is de vraag naar hulp groot en daarom zoeken wij (nieuwe) vrijwilligers. Zowel kortdurend voor bijvoorbeeld het opknappen van een tuin, of kinderkamer, als langdurend in de vorm van ondersteunende activiteiten die nodig zijn om ons werk te blijven doen, bestuurslid, penningmeester, het begeleiden van sociale projecten).
Present Oldebroek werkt aanbodgericht: de kennis en kunde van jou als vrijwilliger of groep zijn het vertrekpunt. Dit aanbod koppelen we aan de hulpvraag van mensen die dit goed kunnen gebruiken in onze gemeente. De hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke organisaties aangemeld worden. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die het écht nodig hebben. Door de koppeling tussen aanbod en hulpvraag ontstaat een project met een waardevolle ontmoeting tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen. Meer weten, of je direct aanmelden? Bel, app of mail met de coördinator. De contactgegevens staan in uw kerkblad.

Of neem eerst een kijkje op onze website:

www.presentoldebroek.nl

Gerelateerde berichten