Uitvaart

Uitvaart

Juist op belangrijke kruispunten van het leven wil de (Kruis-)kerk er zijn. Niet alleen voor de actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevinden én voor de buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen. Dan kan de kerk er zijn. Er zijn rituelen, gebeden en liederen. De kerk heeft woorden en gebaren van dankbaarheid en troost.

Uitvaart in de Kruiskerk
Wie verbonden is met een kerkelijke gemeenschap zal dat haast als vanzelfsprekend doen. Maar ook mensen die niet zo betrokken zijn bij de kerk, kunnen een sterk verlangen hebben om de uitvaartplechtigheid in de Kruiskerk te laten plaatsvinden. De Kruiskerk is daarom beschikbaar voor kerkelijke én voor niet-kerkelijke uitvaartplechtigheden.

Uitvaartplechtigheid in de Kruiskerk
In principe gaat ds. Han Wilmink voor in de uitvaartplechtigheid in de Kruiskerk. Neem contact op met ds. Wilmink na een overlijden. Het kan natuurlijk gebeuren dat u de wens hebt om in de uitvaartplechtigheid een andere predikant voor te laten gaan. Neem in dat geval eerst contact op met ds. Wilmink om die wens te bespreken. Vervolgens zal er binnen het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerk) worden afgestemd en besloten hoe en onder welke voorwaarden de Kruiskerk aan deze wens kan voldoen. Het kan betekenen dat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn in rekening worden gebracht. Een overzicht van de kosten voor een uitvaartplechtigheid vindt u hier: https://www.kruiskerk-wezep.nl/verhuur/prijzen verhuur.