ANBI

College van Diakenen
College van Kerkrentmeesters