Huwelijk

Huwelijk
Juist op belangrijke kruispunten van het leven wil de (Kruis-)kerk er zijn. Niet alleen voor de actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevinden én voor de buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen. Dan kan de kerk er zijn. Er zijn rituelen, gebeden en liederen. De kerk heeft woorden en gebaren van dankbaarheid en troost.

Trouwen in de kerk
Wie verbonden is met een kerkelijke gemeenschap zal dat haast als vanzelfsprekend doen. Maar ook mensen die niet zo betrokken zijn bij de kerk, kunnen een sterk verlangen hebben om niet alleen voor de burgerlijke stand te trouwen maar daarnaast ook het huwelijk (of partnerschap) in de Kruiskerk te laten inzegenen. In inzegening van het huwelijk in de Kruiskerk staat open voor man en vrouw, man en man en vrouw en vrouw.

In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. Daar kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en minder goede dagen, ziekte en gezondheid.

Trouwen in de Kruiskerk (voor leden van de Kruiskerk)
Voor leden van de Kruiskerk geldt dat ds. Han Wilmink in principe voorgaat in jullie trouwdienst in de Kruiskerk. Het verzoek om inzegening van een huwelijk wordt ten minste zes weken van tevoren ingediend bij de kerkenraad. Neem contact op met ds. Wilmink als jullie de wens hebben om (in de Kruiskerk) te trouwen. Het kan natuurlijk gebeuren dat jullie de wens hebben om in jullie trouwdienst een andere predikant voor te laten gaan. Neem in dat geval eerst contact op met ds. Wilmink om jullie wens te bespreken. Vervolgens zal er binnen het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerk) worden afgestemd en besloten hoe en onder welke voorwaarden de Kruiskerk aan deze wens kan voldoen. Het kan betekenen dat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn in rekening worden gebracht. Een overzicht van de kosten voor een trouwdienst vind je hier: https://www.kruiskerk-wezep.nl/verhuur/prijzen verhuur.

Trouwen in de Kruiskerk (voor niet-leden van de Kruiskerk)
Niet-leden van de Kruiskerk nemen eerst contact op met Timone Beute om de beschikbaarheid van de kerk te bespreken. Een spreker of voorganger moet je zelf regelen, Wil je dat ds. Han Wilmink jullie trouwdienst leidt, neem dan ook contact op met hem. Het verzoek om inzegening van een huwelijk wordt ten minste tien weken van tevoren ingediend bij de kerkenraad. Vervolgens zal er binnen het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerk) worden afgestemd en besloten hoe en onder welke voorwaarden de Kruiskerk aan deze wens kan voldoen. Het kan betekenen dat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn in rekening worden gebracht. Een overzicht van de kosten voor een trouwdienst vind je hier: https://www.kruiskerk-wezep.nl/verhuur/prijzen verhuur.