Liturgie

Wie van te voren op de hoogte wil zijn van de liturgie, kan een email met naam, adres­gegevens en e-​mailadres sturen naar liturgie@kruiskerkwezep.nl, met het ver­zoek de liturgie weke­lijks te ont­van­gen. U kri­jgt dan uiter­lijk één dag voor de dienst de liturgie toegestuurd.