Predikant

Predikant
Ds. Han Wilmink
E-mail: predikant@​kruiskerkwezep.​nl

Van de predikant Han Wilmink – Mijn droom…
Korte levensloop van onze predikant en kookdominee
Predikanten die onze gemeente dienden