Jeugddiensten

Er is 1 keer per maand een jeugddienst op de eerste zondag van de maand. De dien­sten begin­nen om 16:00 uur. Ze wor­den georgani­seerd door de geza­men­lijke jeugd­di­en­st­com­missies en worden meestal in de Pauluskerk gehouden. Bij uitzonderingen ook in onze kerk.

Tij­dens de voor­berei­d­ing wordt nagedacht over dit thema en wor­den de liederen, gedichten, schriftlez­ing en andere zaken bespro­ken en wordt de liturgie opgesteld.

De muziek tij­dens de jeugd­di­en­sten wordt over het alge­meen ver­zorgd door bek­ende gospel­bands, maar ook nieuw tal­ent kri­jgt een kans.

Contactinformatie: info@kruiskerkwezep.nl