Van de predikant Han Wilmink – Mijn droom…

Van de predikant Han Wilmink

Mijn droom is dat onze Kruiskerk een warm thuis biedt voor mensen.  Een plek waar mensen tot hun recht kunnen komen en gezien worden. Een kerk is voor mij een ruimte waar mensen kunnen groeien door en dankzij Gods liefde. Een kerk behoort geen gemeenschap te zijn waar mensen elkaar de maat nemen meer een plek waar mensen gedragen door Gods liefde elkaar hooghouden. Een plek waar mensen samen op zoek gaan naar de zin van hun leven en de betekenis van God daarin. In 1990 ben ik dominee geworden in Oosterend op Texel. Mijn motivatie was destijds de overtuiging dat de liefde van God  de kern is van heel ons bestaan.  In Jezus van Nazareth zie ik die liefde weerspiegeld.  In de loop van de jaren is die overtuiging in alle ups en downs van het leven overeind gebleven, al is ie wel wat bijgeslepen. Die liefde zie ik vooral oplichten in ‘Gods-mensenboek, de Bijbel  en in authentieke ontmoetingen tussen mensen.  ‘God’ wil ik ter sprake brengen –niet in dogmatische traditionele taal, die de meeste mensen niet meer verstaan- maar in de taal van het hart.  Als voorganger sta ik steeds weer voor de uitdaging om Bijbelverhalen naast onze menselijke ervaring te leggen. Om een soort pendelbeweging tussen tekst en ervaring te maken. Steeds weer wordt ik verrast door de zeggingskracht van de Bijbel  en doe ik de ontdekking dat het hier om zou moeten gaan in het leven en in de samenleving.

Als wij zelf
zo welkom zijn
bij God

wie zijn wij
om anderen
te weren

open je hart
wees een huis
vol warmte

Groet van uw dominee, Han Wilmink

Predikant
Ds. Han Wilmink
E-mail: predikant@​kruiskerkwezep.​nl