Zondag 10 oktober 09.30 uur – Ds. Han Wilmink

Zondag 10 oktober 09.30 uur – Ds. Han Wilmink
Dienst

Beleef en luisterdeze dienst

Beste kerkdienstbezoeker,

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen zijn de richtlijnen voor het bezoeken van kerkdiensten verruimd. Het moderamen heeft besloten de bezoekregeling
voor de kerkdiensten in de Kruiskerk in lijn met deze landelijke verruiming te brengen.
Concreet betekent dit dat m.i.v. zondag 13 juni onderstaande punten van toepassing zijn:

–    De groepsindeling wordt niet langer gebruikt. U bent iedere zondag van harte uitgenodigd voor de kerkdienst.
–    Wel geldt er een maximum aantal van  60 bezoekers (excl. dienstdoenden). De komende zondagen moeten we het even aankijken hoe groot het aantal bezoekers is.
–    Er kan bij maximaal 2 coupletten ingetogen worden meegezongen. D.w.z. 1 couplet van het aanvangslied en 1 couplet van het slotlied.
Tijdens het tussenliggende verloop van de dienst niet zingen. Details worden tijdens de dienst duidelijk gemaakt.
–    De bestaande regelingen van 1,5 meter afstand; mondkapjes op bij binnenkomst kerkgebouw tot aan zitplaats en omgekeerd bij vertrek; registratie; desinfectie enz. blijven van kracht.

Na lange tijd komt het einde van de corona tunnel dan toch echt in zicht !

namens het moderamen,
met vriendelijke groet,

Johan Kleppe – scriba

Beleef en luister deze dienst

Aankomende activiteiten