Kerkdienst zondag 3 juli 09.30 uur – Ds. Y. Ziel uit Kampen

Zondag 3 juli 09.30 uur – Ds. Y. Ziel uit Kampen
Viering

Beleef en luister deze dienst

Naar aanleiding van de persconferentie op 25 januari jl. heeft het moderamen het advies van de PKN en CIO (interkerkelijk adviesorgaan) overgenomen
Dat betekent meer mogelijkheden voor kerkbezoek met extra aandacht voor de basisregels.

Kerkbezoek is mogelijk van 6 februari 2022 t/m 6 maart 2022* en zijn de mensen die zich hebben aangemeld welkom in de Kruiskerk met inachtneming van onderstaande:

– max. 70 personen**, exclusief mensen die dienst doen.
– registratie bij de ingang door een coördinator.
– alleen toegang via hoofdingang.
– handen ontsmetten.
– vaste route (geen gebruik toilet en garderobe).
– houdt 1,5 m afstand m.u.v. huisgenoten.
– mondkapje op tijdens verplaatsen (op de zitplaats mag het mondkapje af).
– plaat toewijzing m.b.v. coördinatoren (2 zitplaatsen tussenruimte).
– ingetogen en beperkt zingen.
– goed ventileren.
– geen koffiedrinken na de dienst.

Overige activiteiten: vergaderingen m.i.v. 1-2-2022

– in overleg met zalencoördinator
– alleen toegang via hoofdingang.
– handen ontsmetten.
– vaste route (geen gebruik toilet en garderobe).
– houdt 1,5 m afstand (aantal zitplaatsen hierop afstemmen).
– mondkapje op tijdens verplaatsen in het gebouw. (op de zitplaats mag het mondkapje af).
– goed ventileren.
– houdt rekening met algemene sluitingstijd van 22.00 uur.

* tussentijds kunnen de regels voor kerkbezoek en/of overige activiteiten worden aangepast.

** 70 personen: dit zijn mensen uit groep 1 en 2 die zich hebben opgegeven voor kerkbezoek. Zij worden tegelijk uitgenodigd. (Kerkbezoek in het verleden leert dat er gemiddeld per groep ca. 25 personen de dienst bezoeken)

Namens het moderamen,

Paul van het Ende
scriba

Beleef en luister deze dienst

Aankomende activiteiten