Kerkdienst Zondag 25 april 9.30 uur — Ds. K. J. van der Sloot uit Nijkerk

Zondag 25 april 9.30 uur — Ds. K. J. van der Sloot uit Nijkerk
Online dienst

Beleef en luister deze dienst

Beste gemeenteleden,

De afgekondigde lockdown gaat ook niet aan onze gemeente ongemerkt voorbij. Naar aanleiding daarvan heeft het moderamen dinsdagavond besloten dat alle kerkdiensten vanaf nu zonder bezoekers gehouden zullen worden. Dit zal tenminste tot en met zondag 17 januari 2021 de situatie zijn.

Het besluit betekent dat ook de Kerstnachtdienst, de Kerstmorgendienst en Oudejaarsavonddienst niet bezocht kunnen worden. Alle aanmeldingen voor deze diensten komen dan ook te vervallen. Net als in het voorjaar kunt u alle kerkdiensten wel via internet of kerktelefoon volgen. In online diensten zullen we gebruik blijven maken van de diensten van organisten, zanggroepjes van gemeenteleden of projectkoren en lectoren.

Hoewel strikt genomen de kerkdiensten met 30 bezoekers doorgang zouden kunnen vinden, meent het moderamen dat we ook als kerk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen om een bijdrage te leveren aan de terugdringing van het aantal coronabesmettingen. Het is belangrijk dit naar buiten toe uit te stralen.

Aanvullend is besloten dat alle doordeweekse activiteiten in de Kruiskerk worden gestaakt tot en met tenminste 19 januari 2021. Vergaderingen en bijeenkomsten moeten online plaatsvinden of worden uitgesteld. Uitvaarten kunnen in de kerk doorgang vinden, met dien verstande dat er maximaal 70 personen (exclusief personeel/ambtsdragers) aanwezig kunnen zijn en er kan geen catering worden verzorgd.

Het besluit om ook als kerk in lockdown te gaan, zal voor velen een teleurstelling zijn. Het moderamen rekent op uw begrip voor dit besluit.

Namens het moderamen,

Johan Kleppe – scriba

Beleef en luister deze dienst

Aankomende activiteiten