Testament

TES­TA­MENT
Als u gaat nadenken over uw nalaten­schap, denk dan ook eens aan onze kerk. Als u over­weegt om onze gemeente in de toekomst te ste­unen, kunt u dit laten vast­leggen in een tes­ta­ment. Indien u onze kerk in uw tes­ta­ment wilt laten opne­men, kunt u dat op de vol­gende twee manieren doen:

1: “Ik lega­teer (vrij van rechten en kosten) aan de
Gere­formeerde Kerk ‘Kruiskerk’ Wezep-​Hattemerbroek,
een bedrag in con­tan­ten, groot € …….”

of

2: “Ik benoem tot mijn erf­ge­naam voor …… gedeelte van
mijn nalaten­schap: de Gere­formeerde Kerk ‘Kruiskerk’
Wezep-​Hattemerbroek.”

Een spe­ci­aal samengestelde brochure over dit onder­w­erp vindt u op de leestafels in de hal van de kerk; uit­er­aard mag u ook con­tact opne­men met de pen­ning­meester van het col­lege van kerkrent­meesters of de notaris­tele­foon (09003469393).