Periodieke Gift

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Actie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken.

Maar óók in het voordeel van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen.

Termijnen

Als u namelijk ten minste vijf jaar achtereen, behoudens de onzekere gebeurtenis van een overlijden,  een kerkelijke bijdrage geeft en deze als schenkingen laat vastleggen in een overeenkomst, dan zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. Er geldt dan geen drempel van 1% van uw inkomen en geen maximum van 10% van uw verzamelinkomen. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.

Met de ‘Overeenkomst periodieke gift’ verplicht u zich elk jaar hetzelfde bedrag aan de Kruiskerk te betalen. De eventuele termijnen en betaalmaanden geeft u aan op het formulier voor de periodieke gift.

Geen notaris meer nodig

Sinds januari 2014 is er geen tussenkomst van een notaris meer nodig voor een periodieke schenking. Dit maakt het aangaan van een overeenkomst voor een periodieke gift eenvoudig.

Meer informatie via: kerkbalans@kruiskerkwezep.nl.