Pastoraat

In het pastorale werk kan in onze tijd minder dan ooit worden volstaan met ‘op de winkel passen’. Wanneer dat gebeurt, loopt men achter de ontwikkelingen aan en verliest men de aansluiting bij de realiteit. Steeds meer kerkenraden zijn zich dat bewust en voelen zich daarom gedwongen na te denken over de vraag, welke kant het op moet met het pastoraat en hoe dat beleidsmatig aangepakt kan worden. Beleid maken is het zoeken van wegen waarop men het werk beter kan uitvoeren.

Gemeentepastoraat behoort tot de taak van ouderlingen, jeugdouderling en pastoraalwijkbezoekers in overleg met predikant. Een verdeling als hieronder is tot stand gekomen in het overleg tussen ouderlingen, jeugdouderling en predikant.

 

In de gemeente is het pastoraat in secties ingedeeld en wel als volgt:

– Jeugd en Jongeren (t/m 40 jaar) binnen de gemeente Oldebroek.
Deze groep heeft de jeugdouderling onder zijn/haar hoede.

– Gemeenteleden leeftijd 41 jaar en ouder (thuis- en uitwonende gemeenteleden) en Jeugd en Jongeren (t/m 40 jaar) elders in den lande.
Deze groep heeft de ouderling onder zijn/haar hoede en is bij drie ouderlingen pastoraat ondergebracht.

De pastorale groep bestaat uit de predikant, drie ouderlingen, jeugdouderling en pastoraal wijkbezoekers.

Alle gemeenteleden hebben een z.g. ‘Wegwijskaart van De Kruiskerk’ ontvangen waaruit blijkt wie de betreffende ouderling is.

 

Jaarlijks zijn drie vergaderingen ‘Pastoraal Beraad’ voorzien waarin ervaringen binnen het pastoraat worden gedeeld. Hierbij zijn aanwezig de predikant, alle pastorale ouderlingen en pastoraal wijkbezoekers.