Moderamen

Het mod­era­men is het dagelijks bestuur van de kerkenraad, die zorgt draagt voor de dagelijkse dingen. Het mod­era­men bestaat uit de: voorzitter kerkenraad, scriba, vertegenwoordiger college van diakenen, voorzitter college van kerkrentmeesters, vertegenwoordiger van jeugd- en jongerenwerk.