Giften diaconie/ZWO

Giften tbv de diaconie/zwo kunnen gestort worden op bankrekeningnummer
NL31 RABO 0370 2177 48 tnv de diaconie/zwo van de Geref Kruiskerk Wezep