College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (CvK) verzorgt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard.

Het CvK bestaat uit:

en heeft verder hulp van:

KERKRA­DIO/​CD
In 2009 is kerkra­dio aangeschaft als ver­vang­ing van de kerk­tele­foon. Elke kerk­di­enst, dus ook rouw– en trouw­di­en­sten wordt opgenomen die bij de koster verkri­jg­baar is.