Wijn of druivensap

De Diaconie heeft in goede samenspraak met de kerkenraad besloten om met ingang van het eerstvolgende Heilig Avondmaal alleen nog maar druivensap te serveren in plaats van wijn. Dit is besloten omdat het praktischer is. We kunnen sinds de invoer van het lopend avondmaal moeilijk inschatten hoeveel gemeenteleden wijn willen en hoeveel druivensap. Dit leidt nogal tot wat verspilling.

Verder is het bij het avondmaal aan tafel (op Witte Donderdag) helemaal lastig om èn wijn èn druivensap te serveren. Bedenk dat ook druivensap vrucht is van de wijnstok en dat het zowel bij wijn als bij druivensap gaat om de symboliek die erachter verborgen gaat. Hopelijk kunnen wij op Uw begrip rekenen.

Henk Eggink,
Vz van de Diaconie

Gerelateerde berichten