Wekelijkse bloemengroet

In onze kerk hebben we de prachtige gewoonte om wekelijks een bloemengroet te sturen.
De bloemen gaan naar iemand als hartelijke groet, bemoediging of felicitatie.

In de kerkenraad is afgesproken om deze wekelijkse bloemengroet niet te gebruiken als bedankje voor vrijwilligers. Enerzijds om te voorkomen dat anderen zich gepasseerd voelen of dat er mensen vergeten worden, anderzijds omdat dit niet past in het doel van de bloemengroet: het omzien naar elkaar.

Omdat het doel van de bloemengroet niet bij iedereen bekend is, kan dit leiden tot teleurstelling als iemand wordt aangedragen en de bloemen niet krijgt, wanneer dit niet past in het doel van de bloemengroet.
Daarom brengen we dit graag nog weer een keer onder de aandacht.

Het bedanken van vrijwilligers vanuit de kerk, kan natuurlijk wel op een andere manier plaatsvinden. De ‘werkgroep’ waar degene deel uit maakt of de persoon die door deze groep wordt gevraagd, kan door deze groep worden bedankt.

Gerelateerde berichten