Week tegen eenzaamheid

‘Kom erbij!’
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Een individualiserende samenleving waarin mensen steeds minder naar elkaar omzien. Juist in deze periode waarin het coronavirus zo bepalend aanwezig is. De inwoners van Wezep en Hattemerbroek kunnen erover meepraten.

Eenzaamheid is niet leeftijd gebonden. Zowel jongeren als ouderen hebben te maken met eenzaamheid. Veel mensen hebben een partner verloren door corona. Durven niet meer naar buiten gaan om besmet te worden of om anderen te besmetten. Hebben hierdoor weinig of geen fysiek contact met (klein)kinderen, andere familieleden of slechts op afstand.

Hulpverleningsorganisaties proberen hierop in te springen. Ook in onze eigen omgeving wordt getracht de inwoners van Wezep en Hattemerbroek bewust te maken van de eenzaamheid waarin mensen leven. Al enige jaren proberen de kerken (Dorpskerk, Noorderlicht, Morgenster, Vredeskerk, De Hoeksteen, Pauluskerk en Kruiskerk) dit voor het voetlicht te brengen. De handen zijn ineengeslagen en is het Pastoraal Platform Wezep Hattemerbroek gevormd. De kerken hebben een enorm bereik en kunnen de inwoners van Wezep en Hattemerbroek meenemen in een proces van bewustwording.

Dit alles staat gepland in de week tegen eenzaamheid van 30 september t/m 7 oktober 2021. De kerken in Wezep en Hattemerbroek zijn gevraagd op zondag 26/9 aandacht te besteden aan dit onderwerp. Zaterdag 2 oktober a.s. wordt opnieuw een gezamenlijke activiteit georganiseerd die om 10.00 uur begint.
Nu niet vanuit een kerk maar vanuit de Huiskamer van Wezep aan de Meidoornstraat 20.

Door deze actie hoopt het Platform dat mensen bewust worden van de eenzame situatie waarin mede inwoners leven. Eenzaamheid mag geen onderwerp zijn in Wezep en Hattemerbroek.
Mogen wij op u rekenen?

Pastoraal Platform Wezep-Hattemerbroek

Gerelateerde berichten