Vertrouwenspersoon

Veilige gemeente. Heeft uw gemeente al nagedacht over een aanpak voor veilig gemeente-zijn? In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Stel als kerkelijke gemeente het onderwerp dus zelf aan de orde. Aldus een citaat van de PKN.

Als kerkenraad hebben wij ons hierover gebogen tijdens een bezinning in het voorjaar. Medewerkers inclusief vrijwilligers hebben recht op een veilige omgeving. Ook binnen de Kruiskerk kunnen mensen geconfronteerd worden met allerlei vormen van ongewenst gedrag. Als ‘werkgever’ zijn wij als Kruiskerk verplicht voor een veilige omgeving te zorgen. Het is om deze reden dat wij als kerkenraad hieraan aandacht willen besteden en u hierover willen informeren.

In de gezamenlijke moderamen vergadering van Pauluskerk en Kruiskerk op 31 augustus jl. is dit onderwerp ter sprake gebracht. Een vertrouwenspersoon werd genoemd. Geopperd werd dit onderwerp gezamenlijk op te pakken en dan in de volgende vergadering hierop terug te komen.

De kerkenraad zoekt iemand die als vertrouwenspersoon zou willen optreden binnen de Kruiskerk. Moet een vertrouwenspersoon lid zijn van de kerk? Dat hoeft niet. Het gaat om iemand die op genoeg afstand staat van de leiding in de kerk, maar de kerk wel van binnenuit kent. Dit om de context te kunnen begrijpen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er een vertrouwenspersoon komt die het vertrouwen kan krijgen óók van jongeren. Tenslotte moet ook de kerkenraad akkoord gaan met de te benoemen vertrouwenspersoon.

Spreekt u of jou dit onderwerp aan, meld je dan bij ondergetekende. Wil u hier meer over lezen, klik dan op bijgaande link of kopieer de link in de browser.

https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/

Johan Jobse

Gerelateerde berichten