Veluws logeren: tijdelijke opvang bij een vertrouwd logeeradres

Veluws Logeren is een nieuw initiatief vanuit EBCZorg. Een initiatief voor en door inwoners op de Noord West Veluwe. Bent u 16 jaar of ouder? En gaat het thuis even niet meer? Dan kan Veluws Logeren tijdelijk uitkomst bieden.

Veluws Logeren biedt onderdak aan inwoners van de Noord West Veluwe die tijdelijk behoefte hebben aan een rustperiode in een stabiele, gastvrije en huiselijke woonomgeving. De opvang vindt plaats bij een warm en betrokken logeeradres uit de omgeving van de gemeente Elburg en gemeente Oldebroek. De logeeradressen bieden woonruimte en gastvrijheid aan. Er is geen sprake van professionele hulpverlening, maar gedurende de logeerperiode is er wel informele ondersteuning van een vrijwillige trajectbegeleider beschikbaar. Deze trajectbegeleider is de contactpersoon van het logeeradres en de logé en bewaakt de voortgang. De duur van de logeerperiode is afhankelijk van de situatie en duurt maximaal 6 tot 12 weken. EBC Zorg doet de intakes en ondersteunt de trajectbegeleiders en logeeradressen in hun werkzaamheden.

Meer logeeradressen en coaches gezocht 

Veluws Logeren is op zoek naar meer logeeradressen en coaches. ‘We zoeken echtparen, gezinnen met kinderen of alleenstaanden. Iedereen met een warm hart voor dit initiatief mag contact opnemen voor meer informatie of zich aanmelden. Wilt u zich aanmelden als logé? Ook dat is mogelijk!

Stuur een mail naar: veluwslogeren@ebczorg.nl,
kijk op: https://www.ebczorg.nl/zorgvormen/veluws-logeren

Hartelijke groet,
Leonard v.d. Wetering 06 39570607
Mariska Boer 06 54278516
coördinator Veluws Logeren

Gerelateerde berichten