Vanuit de classicale vergadering van 28 mei jl.

Een boom opgezet. Hoe draag je het geloof aan jongeren over? Onze inleidster, Corina Nagel-Herweijer, had daar een heel mooi hulpmiddel voor: een boom. Uit de reacties haalde zij woorden die ze rond de boom opschreef. Daarna werd het gesprek voortgezet in kleine groepjes rond verschillende thema’s. Daar ontstonden boeiende gesprekken. Aansluitend kregen we een inkijk in het jeugdwerk in De Regenboog in Harderwijk. Financieel staan we er goed voor maar we hebben liever dat er activiteiten ontplooid worden. De inzet en continuïteit van het pastoraat kwam aan de orde. De huidige kerkordelijke regels knellen en dat willen we graag veranderen. Lees verder op de website https://www.pknclassisveluwe.nl/verslagen daar staat ook  de boom.

Gerrit Bok
scriba classicale vergadering Veluwe

Gerelateerde berichten