Van het College van Kerkrentmeesters

Onderhoud

Het zal u wellicht opgevallen zijn dat de schilders bezig zijn bij de Kruiskerk. Het was echt noodzakelijk dat deze werkzaamheden  worden uitgevoerd. Inmiddels zijn alle raamkozijnen bij de binnentuin, het voorportaal opnieuw geschilderd.

Op dit moment wordt er binnen het CvK nagedacht over de kleine raampjes boven in de gevel en dat zijn er een behoorlijk aantal. Deze raampjes zijn nog voorzien van enkel glas en daarnaast zal in eerste instantie bekeken worden hoe de toestand van de kozijnen is.

Huis van Afscheid

In februari 2022 bent u geïnformeerd over de mogelijke plannen om de kerkenraadskamer van de Kruiskerk te verbouwen tot een Huis van Afscheid. Er zijn toen diverse vragen gesteld en naar aanleiding daarvan hebben studenten van Windesheim een onderzoek uitgevoerd.

Op 15 juni 2023 is er een gemeenteberaad gehouden waarin het eindrapport van de studenten van Windesheim werd gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst konden vragen worden gesteld en kon iedereen zijn of haar mening geven.

Zoals tijdens de bijeenkomst u is meegedeeld moet de kerkenraad een beslissing nemen, maar dat daarbij de inbreng van de gemeenteleden heel serieus wordt genomen.

Op 20 juni 2023 is dit punt opnieuw in de kerkenraad besproken.

Ondanks dat de studenten van Windesheim een positief advies uitbrachten heeft de kerkenraad, naar aanleiding van uw reacties tijdens het gemeenteberaad, besloten af te zien van het realiseren van een Huis van Afscheid in de Kruiskerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Dijkstra

Gerelateerde berichten