Van de predikant – Wees wijzer, wees verantwoordelijk!

VAN DE PREDIKANT

Wees wijzer, wees verantwoordelijk!

Eigenlijk ben ik helemaal zat van corona/Covid-19 en zou ik willen zeggen: “Het is genoeg geweest!” Maar ik en u kunnen er wel zat van zijn, het blijft harde werkelijkheid en we moeten dus allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Ondertussen hebben steeds meer mensen moeite met de maatregelen. Daar kan ik wel wat begrip voor opbrengen want ze lijken nogal willekeurig genomen maar tegelijk zullen we ons eraan moeten houden om verspreiding van het virus en daarmee overbelasting van de zorg te voorkomen. Strengere maatregelen kunnen de Nederlandse regering ook niet aangerekend worden. Ze zijn niet de schuld van Rutte of De Jonge. De schuld ligt wel bij een deel van de Nederlandse bevolking die zich weinig aantrekt van de maatregelen. Op Facebook zie ik filmpjes en foto’s waarvan ik denk: “Waar is jullie verstand en verantwoordelijkheidsbesef?” Door zo te doen help je veel bedrijven om zeep en beroof je mensen van hun baan/inkomen/vrijheid/toekomst! Dus wees wijzer!

Waarom?

Zelf heb ik geleerd dat het stellen van de waarom-vraag lang niet altijd vruchtbaar is. Waarom moet iemand van 46 jaar oud sterven? Daar krijg je simpelweg geen antwoord op en als je met dat soort vragen blijft worstelen dan kun je er verbitterd en/of depressief van worden. Toch zal menige gelovige zijn bijbel openslaan in deze coronatijden om op zoek te gaan naar antwoorden of tenminste iets van hoop. Hopend op een God die de situatie waarin we ons bevinden ziet en ons mee helpt dragen. En wellicht toch ook met die waarom-vraag. Waarom gebeurt dit eigenlijk? Persoonlijk krijg ik altijd de kriebels van mensen die de Bijbel als een vraag-en-antwoord-boek zien. Meestal laten ze Gods Goede Boek buikspreken en vinden ze het antwoord dat ze van te voren al bedacht hadden. Maar toch schrijft de Bijbel wel het één en ander over epidemieën en ziektes. En een kleine studie in de Bijbel en een rondgang op internet maakte mij wel wijzer.

Epidemieën in de Bijbel

Vooral in het Oude/Eerste Testament komen nogal wat epidemieën voor. In Exodus 9 is er sprake van een hardnekkige veepest. Zeg maar een gekke koeienziekte 2.0. Deze werd bekend als de vijfde plaag van Egypte. Corona is inmiddels ook een echte plaag geworden maar ik denk wel eens dat er meer plagen zijn van Bijbelse proporties: Extreem weer, klimaatverandering, Trump. (“Dominee wat zegt u nu toch weer?”) Maar goed over plagen gesproken, wat dacht u van II Koningen 19: 35? Het vijandelijke leger van de Assyrische koning Sanherib wordt in één nacht gedecimeerd met 185.000 man dankzij een engel die een dodelijke ziekte verspreidt. In het boek II Samuël lezen we in hoofdstuk 24 hoe het volk Israël gestraft wordt met de pest wanneer koning David tegen de zin van God een volkstelling wil houden. Deze twee laatste gevallen van ziekte worden dus gezien als een soort straf van God. Dat maakt het voor ons toch wat lastiger. Ik vraag me dan af: Was het zo of zag men het zo? Ik zou nu eerder zeggen: “Ze riepen het (misschien) over zichzelf af.” Dan wijs je dus op onze eigen verantwoordelijkheid. Dat doet de Bijbel zelf trouwens ook.

Eigen verantwoordelijkheid

Je moet volgens de Bijbel bij ziekte (en ander ongerief) niet meteen verwijzen naar God, want met je eigen handelen draag je zelf ook verantwoordelijkheid. Over epidemieën is het Oude Testament opvallend nuchter. Afstand houden en quarantaine werden in de Joodse wet al voorgeschreven. Een ziek persoon moest buiten het dorp of de gemeenschap blijven om verdere besmetting te voorkomen. En – ja wat een wijsheid al- bij twijfels over ziek-zijn moest iemand zeven dagen in isolatie! Zelf mondkapjes werden al voorgeschreven! Een melaatse had de plicht anderen te waarschuwen voor onreinheid en moest zijn lippen en neus bedekken ‘bewimpelen’. Opmerkelijk toch? Daarnaast kende het Jodendom tal van hygiënische voorschriften. Denk aan: Je lichaam schoon houden en regelmatig wassen, contact vermijden met mogelijke besmettingsbronnen, zorgvuldig omgaan met (dierlijk) eten, enz. , enz. Door al die reinheidsvoorschriften bleef het joodse volk meer dan andere volken vrij van epidemieën en ziektes. Toen de pest in de Middeleeuwen in heel Europa miljoenen slachtoffers maakte, bleven opmerkelijk veel joden hiervoor gespaard. Onze christelijke voorvaders dachten dat de duivel hen beschermde en zo werden bijvoorbeeld in Keulen duizenden joden verdronken in de Rijn. De epidemieën van vreemdelingenhaat, racisme, jodenhaat en godsdienstwaanzin maken ook miljoenen slachtoffers.

Het grote voorbeeld

“God heeft het coronavirus al voorspeld!” menen sommige christenen (o.a. een dominee te Wezep) zeker te weten, hun vinger vermanend opheffend naar de ander. Daarbij wordt er verwezen naar een tekst van Jezus over het einde der tijden: ‘Toen zei Hij tegen hen: (….) er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden’. (Lukas 21: 10-11) Oorlogen, aardbevingen en ziekten. Daar kun je je op blindstaren, maar het precieze einde der tijden kende Jezus zelf ook niet. Dat liet Hij over aan zijn Vader. Jezus zelf zegt nergens dat een mens zijn ziekte aan God te danken heeft als een straf, nee hij genas juist zieken en onaanraakbaren! Een groep melaatsen? Jezus liep er vrolijk op af. Hij deed wat Hij maar kon om anderen te redden in de tijd die Hem gegeven was. Laat dat ergens een voorbeeld zijn, juist nu en als het ff kan met een dosis gezond verstand erbij.

Ds. Han Wilmink

(met dank aan de Bijbel,

internet en ‘mijnkerk.nl’)

Groet van uw dominee, Han Wilmink

Predikant
Ds. Han Wilmink
E-mail: predikant@​kruiskerkwezep.​nl

Gerelateerde berichten