Vacatures vanuit de classis ring Hattem

De kerkenraad is door de classis uitgenodigd tot het indienen van namen voor afgevaardigden vanuit de ring Hattem.

De classicale vergadering Veluwe bestaat uit vijf ringen en uit elke ring worden vier ambtsdragers afgevaardigd naar de classicale vergadering. Er is een vacature ontstaan door het vertrek van ds. Cor van de Worp uit Wezep en er ontstaat een vacature doordat diaken Jopie van Zuuk-Braakman uit Epe dit jaar aftreedt.

De classicale vergadering verzoekt u om namen voor te dragen van personen die bereid zijn verkozen te worden als afgevaardigde. In de ordinanties staat dat de samenstelling van de classicale vergadering een afspiegeling moet zijn van de gemeenten en dat er een zekere spreiding moet zijn over de ambten.

De classicale vergadering komt driemaal per jaar bijeen en besteedt aandacht aan de consideraties, de toekomst van de gemeenten, het geloofsgesprek en het is een platform van ontmoeting en uitwisseling. Nieuwe afgevaardigden worden wegwijs gemaakt in wat de classicale vergadering is en wat de classicale vergadering doet.

Vriendelijk verzoek om uiterlijk 11 september namen (en het emailadres) in te dienen van personen die bereid zijn verkozen te worden. De verkiezing is in de classicale vergadering van 12 oktober.

Voor de oplettende lezer. Als u denkt dat wil ik wel doen maar ik vertegenwoordig geen ambt? Dat is geen probleem. Mocht u verkozen worden dan wordt u bevestigd voor dit ambt in de eigen gemeente. Voor vragen of informatie (o.a. taakomschrijving) kunt u bij ondergetekende terecht.

Noot: Zelf heb ik dit werk acht jaar met veel plezier mogen doen, mijn huidige situatie en werkzaamheden voor de kerk en anderszins laten nieuwe deelname niet toe.

Namens de kerkenraad
Johan Jobse

Gerelateerde berichten