Vacatures Kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 20 juni is afscheid genomen van een pastoraalouderling en de notulist van moderamen en kerkenraad. Beiden hadden aangegeven te willen stoppen. Als kerkenraad is de dankbaarheid voor hun inzet in de onlangs gehouden vergadering aan hen uitgesproken.

De kerkenraad is verheugd een pastoraalouderling te mogen benoemen. Het moment van bevestiging en afscheidt nemen aftredende wordt in overleg met de predikant afgestemd. Dit zal vermoedelijk in september a.s. plaatsvinden.

Zoals al eerder genoemd is de kerkenraad in een situatie gekomen dat het werk met moeite nog uitgevoerd kan worden. Zeer onlangs nog bestond de uitdaging het geluid en presentatie via de beamer te organiseren. Op het laatste moment is het toch nog goedgekomen. U heeft er niets van gemerkt maar de situatie is dat niet uitgesloten kan worden dat, zeker in de komende vakantieperiode, dit nog een keer zal gebeuren.

Voor de volledigheid hierbij de lijst met vacatures van dit moment.

Voor een ambt:
·       1 ouderling pastoraat
·       1 werelddiaken

of functie:
·       Secretaris College van Kerkrentmeesters
·       Lid AV-team
·       Notulist kerkenraad

Gemeente, als kerkenraad doen wij opnieuw een dringend beroep op u. Neem uw verantwoordelijkheid en help ons door een van de vacatures of functies op u te nemen. Denk vooral niet: dat kan ik niet, daarvoor ben ik niet geschikt. Met elkaar kunnen we veel aan en het is zeker waar, niemand is alwetend of perfect. Heeft u vragen of wilt u meer weten over een ambt of functie. Neem contact op met mij of één van de overige kerkenraadsleden.

Gerelateerde berichten