Toelichting over het liturgisch bloemschikken 40 Dagentijd

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Uit liefde voor jou’. We krijgen handreikingen om met natuurlijke materialen mooie schikkingen te maken op weg naar Pasen met daarbij mooie teksten.
Dit jaar hebben wij besloten om onze schikking sober te houden en met eigen teksten te werken. Standaard bestaat de schikking uit verticale takken die in een grote vaas zijn geplaatst en op een tafel staat die bekleed is met jute. Telkens worden hier natuurlijke materialen bijgevoegd met een tekst die daar uitleg aan geeft.

We zijn met Aswoensdag 22 februari begonnen.
Bij de verticale takken zijn stukjes schors en een schaaltje as neergezet en hebben voor jute gekozen:
Soberheid, uitgedrukt door jute, geeft ruimte voor het grote nadenken. De as geeft rouw en vergankelijkheid aan: de mens uit stof genomen keert weer tot stof.
Aswoensdag is de start van de veertigdagentijd. De as is normaal gesproken overgebleven van de verbrande buxustakjes van Palmzondag vorig jaar. Daarom kunnen ook oude stukjes schors in de schikking verwerkt worden.

1e zondag 40dagentijd 26-02-2023
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)
In de verticale takken zijn de groene sneeuwbal en blauwe hyacinten zijn geplaatst en op de tafel ligt een kruikje:
De groene sneeuwbal verwijst naar een nieuw begin voor Maria.
Blauwe hyacinten als verwijzing naar de geurige olie.
Ook het kleine kruikje verwijst naar de fijnste olieën.

2e zondag 40dagentijd 05-03-2023
Zondag Reminiscere ( ‘Gedenk HEER u barmachtigheid’)
In de verticale takken worden anemonen geplaatst op de tafel ligt een bosje korenaren
Anemonen, die staan voor overgave, zorgzaamheid en toewijding.
De bloem betekent ook ‘ik wil bij je zijn’.
De korenaren worden gepland in de aarde om vrucht te dragen.
Wij worden bewaard in Gods hand. In Hem vinden we eeuwig leven.

3e zondag 40dagentijd 12-03-2023
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)
In de verticale schikking worden takken van de vijgenboom geplaatst op de tafel ligt een bosje doornentakken van de braam.
Doornstruiken:
Symbool van alles wat niet goed gaat in ons leven en in de wereld.
Mensen kunnen de fout ingaan, telkens weer, maar God is genadig en geduldig.
Dit wordt verbeeld in de schikking;
De vijgentak die -nog- geen vrucht draagt.
De tak is geplaatst in vruchtbare aarde en vergt geduld voordat deze tak vrucht gaat dragen.

In het volgende mededelingenblad zullen we de volgende zondagen bespreken.

Gerda Hertsenberg

Gerelateerde berichten