TERUGKIJKEN OF VOORUITZIEN?

TERUGKIJKEN OF VOORUITZIEN?

Beste mensen van de Kruiskerk,

Het was de bedoeling om na de dienst een nieuwjaarsborrel te houden. De lockdown maakt dat helaas onmogelijk. Toch wil ik graag het woord tot u richten, omdat we een bewogen jaar achter de rug hebben.

We begonnen 2020 positief, moesten tot twee maal toe besluiten om diensten te houden zonder kerkgangers. Tussendoor mochten we weer naar de kerk, maar met niet meer dan 30 personen tegelijk en er mocht niet worden gezongen. We sloten het jaar in mineur af met het overlijden van Gerrit Assink. Hij had eigenlijk op deze plek moeten staan en hij wordt erg gemist. In gedachten zijn we bij iedereen die in het afgelopen jaar een geliefde moesten loslaten.

‘Gelukkig nieuwjaar’, ‘de beste wensen’, ‘veel geluk en gezondheid’: dat zijn de wensen die op je afkomen zo direct na de jaarwisseling. Minder vaak hoor je de wens ‘Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar’.

Niet iedereen zal er rouwig om zijn dat er geen ‘verplichte’ nieuwjaarszoenen worden uitgewisseld en dat er een vuurwerkverbod was. Normaal gesproken gaan we met een knal het nieuwe jaar in, nu gaan we in lockdown het nieuwe jaar in. Alle goede wensen voor elkaar, geven we op gepaste afstand in verband met corona. Het maakt dat de start van 2021 net zo onheilspellend is, als de manier waarop het jaar 2020 afliep.

Elkaar ‘veel heil en zegen’ toewensen is geen holle frase. Het woordje heil heeft alles te maken met ‘heel’, gezondheid. Met iemand de zegen toewensen, wens je iemand het goede toe. Dat gaat verder dan voorspoed in materiële zin. Het heeft in ieder geval te maken met de erkenning dat niet alles afhankelijk is van je eigen inspanningen en dat niet alles maakbaar is.

We leven een onvoorspelbare tijd. De coronapandemie woedt voort, IC’s in de ziekenhuizen liggen vol met coronapatiënten. Planbare ziekenhuiszorg is afgeschaald of zelfs gestaakt, waardoor u zelf misschien extra kwetsbaar bent. Er is veel pastorale zorg nodig in onze gemeente. De wijkteams en ds. Wilmink zijn er maar druk mee!

Er zijn zorgen over de financiën van onze kerk. Inkomsten zijn lager door corona en een dalend ledenaantal. Hierdoor stijgt het begrotingstekort. We moeten nadenken over acties om dit tekort in te perken.

Er zijn vacatures op te vullen. Blij en dankbaar zijn we met aanbiedingen van diverse gemeenteleden om (al op korte termijn) een ambt of taak te willen vervullen. Daarover hoort u na 18 januari meer.

Met de voorgenomen benoeming van drie gemeenteleden op sleutelposities in de kerkenraad zijn we er nog niet. Ik doe een dringend beroep op u allen om serieus na te denken over het vervullen van een ambt of taak in de kerk. Samen zijn we de Kruiskerk en alleen samen kunnen we ons nieuwe motto “Thuis voor mensen” vorm en inhoud geven.

We zijn gezegend met een groot aantal vrijwilligers in onze gemeente. Voor of achter de schermen zorgen zij er voor dat we samen de Kruiskerk zijn: een thuis voor mensen. Dank jullie wel voor al je werk in het afgelopen jaar! Mogen we komend jaar ook weer op je rekenen?

Terugkijken of vooruitzien? We laten het jaar 2020 met al zijn voor- en tegenspoed achter ons en stappen – misschien aarzelend – het jaar 2021 in. Niemand heeft een kristallen bol, waarin de voorspelling voor het nieuwe jaar te zien is. Een nieuw jaar laat zich nu eenmaal niet voorspellen als een 14-daagse weerverwachting door de weerman op het journaal. Misschien is dat ook maar goed!

Met alle uitdagingen die op ons afkomen, hoeven we het niet van onszelf te verwachten.
We mogen bidden om heil en zegen en er op vertrouwen dat de Eeuwige ons zal zegenen.
Het heil werd al in de Kerstnacht over ons uitgestort toen we het Kerstkind zagen liggen in de kribbe: ‘Midden in de winternacht ging de hemel open; die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen’ (lied 486: 1).

Laten we voor-uit-zien en hopen op en bidden voor licht en nieuwe dromen in 2021.
Houd moed en heb lief. Ik wens u allen veel heil en zegen toe in dit nieuwe jaar!

Theo van Unen
waarnemend voorzitter kerkenraad

Gerelateerde berichten