SOW Kruiskerk en Pauluskerk

In de vorige editie schreef ik over de gesprekken die er plaatsvinden tussen de moderamina van de Pauluskerk en Kruiskerk. Positieve gesprekken tussen de beide kerken.

Donderdag 9 juni kwamen de beide moderamina weer bijeen in de Pauluskerk. Ds. Arjan Bouwknegt opende de vergadering met een korte overdenking over Pinksteren. Mensen zijn samen gericht op hetzelfde verlangen en dezelfde gebeurtenis. De hoop werd uitgesproken dat wij ook samen één kerk zullen vormen.

Er werd teruggekeken op het eerste gesprek en het verslag van deze bijeenkomst. Een mooie bijeenkomst in een geheel andere sfeer, open en constructief. We zijn er uiteraard nog niet, maar het is bemoedigend dat dit nu mogelijk is. Er is overeenstemming bereikt over een stip op de horizon. Deze stip wordt als het einddoel gezien van het proces, daarvoor liggen allerlei stappen en acties waarin we al samen op weg zijn. In een gezamenlijke vergadering (heidag) van de beide kerkenraden op 17 september a.s. wordt hierover hopelijk een definitief besluit genomen.

Inmiddels zijn de diensten t/m 1 januari 2023 afgestemd. De avonddienst op Dankdag vervalt en vindt nu plaats op zondagmorgen 6 november als gezamenlijk dienst in de Pauluskerk. De diensten met kinderen in de Kruiskerk op 2 november gaan ongewijzigd door. De kerstnachtdienst op 24 december is om 22.00 uur in de Kruiskerk. Voorafgaand door een dienst buiten met schapen om 19.30 uur bij de Pauluskerk. De oudejaarsdienst wordt gehouden in de Pauluskerk terwijl de dienst op nieuwjaarsmorgen in de Kruiskerk plaatsvindt. T.z.t. zult u hierover lezen in de kerkbladen.

Daarnaast hebben de beide predikanten in het rooster van 2023 diensten gepland waar de één voor de ander invalt en om die reden zullen er minder gastpredikanten nodig zijn. Dit zijn gezamenlijke diensten. Ook het onderwerp ‘Jeugd en jongeren’ kwam ter sprake. Omdat er weinig jongeren zijn in de Kruiskerk is het wel lastig om samen te werken. Hoe kunnen we hier meer verbinding organiseren? In de Pauluskerk is een actieve groep die de kar trekt, in het najaar start een pilot vanuit de PKN voor jongeren. Met meerdere kerken in Wezep wordt gesproken om op 9 oktober een gezamenlijk “jeugd-event” te organiseren zonder dit als een kerkdienst te benoemen.

Tenslotte kwamen de onderwerpen ‘Vorming en Toerusting’ en ‘Maal met een Verhaal’ ter tafel. Is V&T niet te veel gericht op kerkelijke thema’s? De predikanten nemen dit mee in de commissie V&T.
Maal met een Verhaal: de doelstelling is missionair. De vraag hoe wij hier als beide kerken ons voordeel mee kunnen doen. Ook dit wordt verder onderzocht.

Meer samendoen is een belangrijke stap in het naar elkaar toegroeien van beide gemeentes en noodzakelijk voor het slagen van het SOW-proces tussen beide kerken.

De voorzitters Pauluskerk en Kruiskerk
Jules van der Weerd en Johan Jobse

Gerelateerde berichten