Spaardoosjes

Op eerste Paasdag hadden we de in de 40-dagentijd volgespaarde doosjes door de kinderen in de kerk willen laten brengen. Heel jammer dat we toen niet samen mochten komen. Ook nu kunnen we maar beperkt samen in de kerk onze dienst vieren.
Al eerder deden we de oproep om de spaardoosjes in de eerste diensten mee te nemen naar de kerk, maar niet iedereen heeft zich aangemeld en niet iedereen is daarom in de gelegenheid geweest het spaardoosje af te geven.
Daarom vragen we u, als u dat al niet gedaan had, de inhoud van het doosje te tellen en dat bedrag over te maken op de rekening van commissie ZWO, NL26RABO0370204646, o.v.v. spaardoosje.
Of toch nog meenemen naar de kerk kan natuurlijk ook.

Alvast hartelijk dank hiervoor,
Namens commissie ZWO, Jogé de Vries

Gerelateerde berichten