Laatste oproep van de vacaturecommissie

De vacaturecommissie, die bestaat uit Anneke Bouma, Wilma Rietberg en ondergetekende, is ongeveer 7 maanden bezig geweest met het zoeken van nieuwe ambtsdragers. Gelukkig hebben we bij die zoektocht een aantal mensen gevonden die ja hebben gezegd op ons verzoek om de komende jaren een ambt of functie voor de kerk te vervullen. We hebben een nieuwe scriba, een jeugdouderling en een kerkrentmeester gebouwen gevonden. Daar zijn wij heel blij mee. Op zondag 20 september worden zij bevestigd. En wij zullen dan afscheid nemen.

Maar we zijn er helaas (nog) niet in geslaagd om voor alle vacante functies een opvolger te vinden. In totaal hebben we een kleine 40 leden van onze kerk benaderd. We hebben dus heel vaak ‘nee’ te horen gekregen. Vaak om begrijpelijke redenen.

Maar er zijn ook meerdere redenen om het wel te doen. De Kruiskerk heeft u namelijk nodig. Want de kerk dat zijn wij zelf, alle activiteiten van de kerk gebeuren niet vanzelf. Gelukkig kent de Kruiskerk heel veel vrijwilligers die een steentje bijdragen om de kerk draaiende te houden. Maar het is ook noodzakelijk (en ook heel interessant) om een paar jaar mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de keuzes waar wij als kerk voor staan.

 

Nu de bevestigingsdienst voor de deur staat willen we nog één keer een oproep doen. Voor deze functies zoeken we nu nog iemand:

Voor alle functies geldt m/v. Hoewel, we willen vooral de vrouwen in onze kerk extra nadrukkelijk vragen om nog eens na te denken over een ambt in de kerk. De kerkenraad dreigt namelijk een beetje een mannenclub te worden. En volgens ons zou de kerkenraad een diverse en evenwichtige afspiegeling van onze gemeente moeten zijn, zeker bij belangrijke keuzes over de toekomst van onze kerk.

Vandaar dus deze laatste oproep. Hebt u belangstelling voor één van deze functies, of hebt u nog vragen over wat de verschillende functies inhouden, hoeveel tijd het kost? Neem dan deze week nog contact op met Anneke, Wilma of mij, via de telefoon of de mail
(secretaris-cvk@kruiskerk-wezep.nl).

Peter van Grootheest

Gerelateerde berichten