Oproep namens het platform Oldebroek Helpt Oekraïne

We zijn op zoek naar mensen die, in overleg, één tot enkele weken mensen uit Oekraïne, die hier al verblijven, tijdelijk willen opvangen in verband met vakantie van de gastgezinnen. Aanmelding kan via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl

Daarnaast zijn we op zoek naar Buddy’s.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=x2nFiFeT-Jg
De oproep is duidelijk: de vraag naar buddy’s is nog steeds actueel en urgent. Mede omdat het aantal gastgezinnen ook nog steeds toe neemt. Vooral voor de kernen Wezep en Hattemerbroek hebben we dringend mensen nodig. Maar ook in de andere kernen zijn handen nodig om verlichting te geven aan de gastgezinnen. Soms kunnen enkele uren in de week al verlichting geven voor die mensen die steeds klaar staan. Geef als u zich opgeeft even aan in welke kern u zich wilt inzetten.
De taak van de buddy’s is ondersteuning geven aan praktische zaken zoals:
– Vervoer
– Indien van toepassing ondersteunen in opvang van kinderen als ouders/moeder werk krijgt
– Als er behoefte aan is, ondersteunen bij activiteiten
– Regelmatig bij gasten informeren of het goed gaat met ze, of ze andere hulp/ondersteuning nodig hebben dan die het gastgezin kan bieden.

Aanmelding ook via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl

Helpende handen:
Voor praktische zaken, te denken valt aan:
– Tegelzetter
– Dakdekker
– Elektricien
– Loodgieter
Wij hebben inmiddels diverse mannen bereid gevonden en vormen hiermee een groepje, maar kunnen altijd extra handen gebruiken. Aanmelding ook via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl

Fietsen:
Door de uitbreiding van het aantal gasten neemt de vraag naar fietsen ook weer toe. Dus bij deze: indien er nog fietsen zijn die we mogen gebruiken meldt het dan via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl

Namens het platform Oldebroek Helpt Oekraïne

Gerelateerde berichten