Mededelingen diaconie

Op 4 november werd de Dankdagviering vanwege coronamaatregelen beperkt tot een gezamenlijke avonddienst van Paulus- en Kruiskerk. De basisscholen “de Rank” en “de Bron” hielden de normaal in de Kruiskerk gehouden ochtenddiensten nu op de respectievelijke scholen.

De opbrengst van de boodschappen en kleding was zoals gebruikelijk weer voor de Tweede Mijl. (Daklozenhulp in Amsterdam) en kende een vergelijkbare opbrengst met voorgaande jaren.

Geld werd dit jaar ingezameld voor de voedselbank Elburg/ Oldebroek. De beide scholen hadden hier € 348,49 voor ingezameld en de collecte van de avonddienst bracht € 171,85 op, Bij de Kruiskerk kwam er nog voor € 55,00 aan giften binnen en bij de Pauluskerk € 65,00. Alles bij elkaar een bedrag groot € 640,34 voor de voedselbank. (Prima bedrag lijkt mij)
Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage in welke vorm dan ook.

Dan even wat anders. Voor 2021 is door de diaconie een begroting opgesteld welke op 16 november a.s. in de kerkenraad voorlopig vastgesteld wordt. (Althans daar ga ik vanuit) Formeel heeft de gemeente een week recht op inzage van die stukken.
Als iemand daar gebruik van wil maken kan hij/zij even een telefonische afspraak maken met ondergetekende. Als er geen zwaarwegende bezwaren worden ingediend wordt de begroting hierna door de kerkenraad vastgesteld en moet zij uiterlijk 15 december ingediend worden bij de classis. 

Namens de diaconie,
Henk Eggink

Gerelateerde berichten