Kerkenraadspraat

VAN DE VOORZITTER KERKENRAAD

In december 2020 schreef ik een brief aan het moderamen van de Kruiskerk naar aanleiding van de gebeurtenissen in die periode. Een brief waarin ik schreef niet langer aan de kant te kunnen blijven staan en ik mij opnieuw beschikbaar stelde om een ambt op mij te nemen.

Mijn bevestiging tot ouderling pastoraat heeft in februari 2021 plaatsgevonden en in de vergadering van maart volgde de benoeming tot waarnemend voorzitter. Sinds die tijd heb ik om verschillende redenen meerdere vergaderingen van het moderamen en kerkenraad voorgezeten.

Op 20 december jl. heeft Theo van Unen per mail de kerkenraad verzocht hem uit het ambt van ouderling en uit zijn functie als voorzitter van de kerkenraad te ontheffen. De kerkenraad is akkoord gegaan met dit verzoek en er is ontheffing verleend. Over de reden bent u geïnformeerd. In diezelfde vergadering kwam gelijk al de vraag of ik voorzitter zou willen worden. Er gebeurde veel die avond en dit was de reden dat ik niet direct op deze vraag ben ingegaan. Toch bestond de noodzaak om snel klare wijn te schenken en drie dagen later had ik – na overleg met het thuisfront – mijn besluit genomen inclusief de gevolgen ervan. Enkele kerkenraadsleden heb ik in vertrouwen genomen en hiervan op de hoogte gesteld.

De kerkenraad heeft ingestemd met mijn benoeming en deze benoeming als voorzitter kerkenraad is met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingegaan voor de resterende tijd van mijn 7 ambtstermijn. Ik ben gemotiveerd om met de kerkenraad en gemeente samen te werken tot heil van onze gemeente. Er staat veel te gebeuren in de gemeente wat nauwelijks uitstel kan verdragen. Corona is hier niet alleen de oorzaak van. Wel dat we niet als gemeente bijeen kunnen komen tijdens de eredienst en daarna.

Ik spreek de wens en de hoop uit dat dit binnen afzienbare tijd toch weer mogelijk is. En laten we elkaar tot die tijd in ieder geval proberen vast te houden.

 

Johan Jobse – voorzitter kerkenraad

Gerelateerde berichten