Kerkenraadspraat

De corona situatie blijft uiterst onvoorspelbaar: nu neemt het aantal besmettingen weer onrustbarend toe terwijl het 2 weken geleden nog leek af te nemen. Toen dacht de kerkenraad nog dat we voorzichtig wel weer bezoekers konden toelaten bij de kerkdienst.
Helaas was de vreugde van korte duur. Met ingang van zondag 28 maart stoppen we hiermee. De kerkenraad vindt het niet verantwoord en bovendien geven we als kerk een verkeerd signaal naar buiten af. Kortom: er kunnen m.i.v. zondag 28 maart helaas geen bezoekers bij de diensten zijn.

We zullen langer geduld moeten hebben totdat een flink gedeelte van de mensen is gevaccineerd en de risico’s kleiner worden.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Johan Kleppe – scriba

Gerelateerde berichten