Invasie in de Oekraïne

Oorlog in Europa, wie had dit gedacht. Waren of zijn we misschien naïef geweest en dachten we dat het nooit meer zou gebeuren? De invasie van Rusland in Oekraïne heeft ons dan nu wel wakker geschud. Een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht, vrouwen, kinderen en ouderen ontvluchten het land. Naar Polen, Hongarije, Roemenië enz. en inmiddels komen deze vluchtelingen ook naar Nederland. Al het oorlogsleed dat we zien, gebombardeerde burgerdoelen, theaters, scholen, ziekenhuizen enz.
Een ‘militaire operatie’ met als hoofddoel het land te demilitariseren en te denazificeren, zoals de agressor dit noemt. Dit maakt veel emoties los daar, maar ook hier in Nederland en in onze gemeente Oldebroek.

Veel mensen leven mee met Oekraïne, er zijn ook veel vragen en zorgen van inwoners. Via de media ontkomen we er niet aan en worden we er telkens weer mee geconfronteerd. En dat is maar goed ook want het is één groot drama wat er in de Oekraïne gebeurt.

Naast allerlei landelijke zijn er ook lokale initiatieven opgezet. Op 9 maart is onze predikant op het gemeentehuis in Oldebroek geweest voor een meeting met de burgemeester en alle kerken van de gemeente Oldebroek over opvang vluchtelingen uit de Oekraïne. Inmiddels is het platform ‘Oldebroek helpt Oekraïne’ opgezet en is bereikbaar via de site https://oldebroekhelptoekraine.nl.
De Wezeper Gerard van der Velde coördineert het contact met alle kerken in Wezep en Hattemerbroek. De Diaconie van de Kruiskerk is het contact namens onze gemeente.

In de vergadering van het moderamen is op 23 maart jl. over deze situatie overleg geweest, onder andere over de vraag of de Kruiskerk vluchtelingen op kan vangen in een van de zalen. Een situatie die naar de mening van het moderamen niet gewenst is en niet of moeilijk uit te voeren zal zijn. Zaken als privacy, hygiëne en verblijf is niet zomaar even op een goede manier te regelen in de Kruiskerk.
Hoe begrijpelijk de situatie ook is, de kerkenraad zal geen uitspraken doen gebaseerd op emoties. Emotie is in deze een slechte raadgever.
Het moderamen heeft de Diaconie gevraagd de gemeente op de hoogte te houden. Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht op de site van het platform of direct via onze diaken Henk Boeve, mailadres diaken-3@kruiskerkwezep.nl

Moderamen kerkenraad

Gerelateerde berichten