Al lan­gere tijd bestaat vanuit de Kruiskerk de vrij unieke en gewaardeerde ser­vice dat com­pleet uit­gew­erkte orden van dienst één of twee dagen voor aan­vang van de kerk­di­enst op de web­site wor­den gepub­liceerd. Veel mensen maken van de mogelijkheid gebruik om zich aan de hand van de vri­jgegeven liturgieën op de dien­sten voor te bereiden.

Beroep op auteursrechten belem­mert ons echter om deze prak­tijk van pub­li­catie via de web­site voort te zetten. Wie van te voren op de hoogte wil zijn van de liturgie, kan een email met naam, adres­gegevens en e-​mailadres sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., met het ver­zoek de liturgie weke­lijks te ont­van­gen.
U kri­jgt dan uiter­lijk één dag voor de dienst de liturgie toegestuurd.