Vijf maal per jaar wordt in onze gemeente het Heilig Avond­maal gevierd. Die vierin­gen vin­den plaats aan tafel, waar in plaats van enkele grote bek­ers nu kleine bek­ert­jes wor­den gebruikt. Als er ’s avonds Avond­maal gevierd wordt doen we dat ‘in de kring’. Na de inlei­dende woor­den wor­den alle aan­wezi­ge­nu­itgen­odigd om rond de litur­gis­che tafel te komen staan. Daar wordt, nadat we het Onze Vader gebe­den hebben, met elkaar brood en wijn gedeeld. Het is geen bezwaar als u ’s mor­gens al hebt meegevierd om ook s’ avonds weer mee te doen. Jezus heeft gezegd: ‘doe dit tot mijn gedacht­e­nis’. Dat geldt voor alle keren dat de gemeente samenkomt rond de Tafel van de Heer.Het is goed om, wan­neer we brood en wijn aan elkaar doorgeven, elkaar daar­bij ook aan te kijken: weet aan wie je geeft, weet van wie je het ont­van­gen hebt, daar­bij bedenk­end dat de Heer onze Gas­theer is.Gemeen­tele­den die kerk­tele­foon of kerkra­dio hebben, kun­nen op ver­zoek aan de Avond­maalsvier­ing thuis deel­ne­men. De dia­conie heeft daar­voor avond­maals­bek­ers en –bor­den aangeschaft. Op de mor­gen van de vier­ing wor­den brood en wijn thuis bezorgd. De wijk­di­aken kan u nader informeren.In Zorg­cen­trum ‘Wei­de­beek’ wordt vier maal per jaar Avond­maal gevierd onder ver­ant­wo­ordelijkheid van de vier kerken in Wezep (de Vri­jge­maakte kerk doet niet mee). Ook andere gemeente­leden die niet in staat zijn de vier­ing in de kerk mee te maken zijn in ‘Wei­de­beek’ hartelijk welkom. Bewon­ers van de ‘Turfhorst’ wor­den zo mogelijk met een busje opge­haald om aan de vier­ing deel te nemen. De tijd en data wor­den in het med­edelin­gen­blad \\\‘de kruiskerk\\\’ vermeld.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: