Dit is een intern nieuws­bul­letin van onze kerk waarin aller­lei med­edelin­gen opgenomen wor­den aan­gaande het kerke­lijk leven in breder ver­band, zoals: kerk­di­en­sten, pas­toraat, med­edelin­gen kerke­lijk bureau en de diverse com­missies en de activiteiten van de verenigin­gen van de plaat­selijke kerk in Wezep en Hattemer­broek. Op elk lede­nadres in Wezep/​Hattemerbroek wordt dit blad (thuis)bezorgd. Gemeen­tele­den buiten Wezep/​Hattemerbroek wonend kun­nen het blad per e-​mail toege­zon­den krijgen.Het blad ver­schi­jnt onder ver­ant­wo­ordelijkheid van het mod­era­men van de kerken­raad. De kopij dient de vri­jda­gavond­voor het ver­schi­j­nen om 18.00 uur ingeleverd te zijn op het redactieadres.

Als u geen lid bent van de Kruiskerk en u wilt een abon­nement op dit blad, dan kunt u dat melden. Ook dan is het mogelijk het kerk­blad per e-​mail te ont­van­gen. U kunt ons een e-​mail sturen, dan wordt u toegevoegd aan de verzendlijst.

Voor de kosten, ver­bon­den aan deze uit­gave en overige druk­w­erk, vra­gen wij een bij­drage van € 17,50 per jaar per gezin/​adres. Het ver­schuldigde bedrag kan overge­maakt wor­den op de bank– of giroreken­ing van de kerk, of via het envelopje dat u één keer per jaar thuis krijgt.

Contactgegevens

Inlever­adres
Kora van Weeghel — Siefers
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ver­sprei­d­ing
Oege v.d. Wal
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: