Jon­geren­blad news

Het jon­geren­blad news bevindt zich mid­den in het kerkblad.

Redac­tie
Heinze van Enk
Jan Koele
Sebas­ti­aan Eilander