STEEK EEN LICHTJE AAN IN DE KRUISKERK — De Kruiskerk in Wezep is de aankomende woens­da­gavon­den in aansluit­ing op het luiden van de kerkklokken van 19.15 tot 20.15 uur voor inwon­ers van Wezep geopend. De open­ingsti­j­den gelden tot nader bericht voor de vol­gende woens­da­gen: 29 april, 6 mei, 13 mei, en 20 mei. Er is dan gele­gen­heid om een wax­inelichtje aan te steken en/​of om te bid­den. Alleen toe­ganke­lijk als u zich aan de voorschriften RIVM houdt: met hoog­stens 3 per­so­nen tegelijk aan­wezig, vooraf en achteraf han­den wassen, handgel/​ontsmettingsspray is aan­wezig. Blijf steeds op min­i­maal 1,5 m afs­tand van elkaar. Iemand die hoest, koorts heeft, ziek is, kan de kerk niet betre­den en bli­jft helaas thuis. Er zijn vri­jwilligers die toezien op de RIVM regels die op dit moment gelden

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: