GROOTHUIS­BE­ZOEK 2020: EEN GOED VER­HAAL …..- Het jaar­lijkse groothuis­be­zoek zal plaats vin­den op 28, 29 en 30 jan­u­ari 2020. We praten met elkaar over het jaarthema “een goed ver­haal”. Wat vindt u een goed ver­haal? Welk ver­haal uit de bij­bel inspireert u? Over dit soort vra­gen zullen we op drie avon­den met elkaar praten. U kunt zich aan­melden voor het GHB via de tele­foon of de e-​mail van de wijk­oud­er­lin­gen. Er zullen in jan­u­ari ook invul­for­mulieren in de Kruiskerk klaarliggen. Wij vra­gen u om de dagen door te geven dat u kunt. U hoort dan van ons op welke avond u wordt verwacht. U mag ook aangeven of het GHB bij u thuis mag plaats vin­den. Wij hopen op een goede opkomst op deze ont­moet­ingsavon­den. Ger­rit Hert­sen­berg /​Fred Huberts