ADVENTSKALEN­DER 2019De Protes­tante Kerk heeft voor de komende Adventspe­ri­ode, die begint op 1 decem­ber, weer een kalen­der gemaakt, met als thema: ‘geef licht’. Deze Adventskalen­der neemt u/​jou mee op weg naar Kerst. In 25 dagen kun­nen we ont­dekken wat de bij­bel ons wil vertellen over Jezus en hoe we zelf een licht voor anderen kun­nen zijn. In tegen­stelling tot voor­gaande keren heeft de ZWO dit jaar geen Adventskalen­ders ingekocht, maar dient u zelf een exem­plaar aan te vra­gen. De kalen­der is dan gratis.

Bestellen kan via de web­site: https://​petrus​.protes​tantsek​erk​.nl/​a​d​v​e​n​t​s​k​a​l​e​n​d​e​r​-​2019. Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher – secretaris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: