PIO­NIEREN OP PROEF OP VRI­JDAG 1 NOVEM­BER — Geloof jij dat we nieuwe wegen moeten bewan­de­len als kerken en kerk­muren moeten door­breken? Vind jij het belan­grijk om aan te sluiten bij het leven van mensen waar kerk zijn en geloof is verd­we­nen of nooit is geweest? Durf jij de uitdag­ing aan te gaan om rond een kookei­land mensen te verbinden met elkaar om samen te ont­dekken hoe het evan­gelie van beteke­nis kan zijn in onze levens?

Wij zijn een pio­nier­splek in word­ing o.l.v. kook­dom­i­nee Han Wilmink, bek­end van Bij­bels Culi­nair en wor­den ges­te­und door de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land. We denken niet in hok­jes en willen een gastvrije plek bieden aan iedereen die belang­stelling heeft voor Maal en Ver­haal.Heb jij miss­chien inter­esse om mee te draaien in het team dat work­shops Maal en Ver­haal gaat begelei­den? Dan ben je van harte welkom op vri­jdag 1 novem­ber om 17.30 uur rond het kookei­land in de Kruiskerk!
Hieron­der lees je wat we gaan doen omjou ent­hou­si­ast te maken! Een avond Bij­bels culi­nair is samen koken, samen geni­eten van maal en ver­haal, is proeven hoe goed de Bij­bel smaakt. Samen gaan we aan de slag om een meer gan­gen diner te berei­den. Na het koken: aan tafel! Han Wilmink zorgt voor gekruide ver­halen tij­dens het eten. Achter­gron­den van voed­sel in bij­belse tij­den, joodse tra­di­ties, sym­bol­iek van de maaltijd, anek­dotes… Het wordt u alle­maal smake­lijk opge­di­end! De ingrediën­ten zijn zoveel mogelijk van biol­o­gis­che oor­sprong en duurzaam. Onze bedoel­ing is om ervoor te zor­gen dat je na afloop met een schat aan nieuwe smaken en ervarin­gen huiswaarts gaat. We reke­nen spe­ci­aal voor deze intro­duc­tie avond slechts 10 Euro (graag con­tant op de avond zelf) Infor­matie en opgave voor 26 okto­ber via e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. Met een smake­lijke groet, Het Pio­nier­steam in word­ing, ‘Kruis­punt Wezep, ont­moeten rond maal en verhaal’.