Adventskalen­der 2018PKN (Kerk in Actie) heeft voor de komende Adventspe­ri­ode weer een kalen­der gemaakt, met als rode draad voor deze peri­ode ‘hoop‘. De Adventskalen­der neemt u/​jou mee op weg naar Kerst. Voor elke dag is er een Bij­bel­tekst, een over­denk­ing, een gebed of quote om over na te denken. De Adventskalen­der 2018 heeft een wat een­voudi­ger en andere opzet/​lay-​out dan voor­gaande jaren. De ZWO heeft 50 kalen­ders ingekocht om deze aan u door te verkopen.

De kalen­ders zijn bij ons te verkri­j­gen op zondagocht­end 11 novem­ber in de hal van de kerk. De eventueel overbli­jvende exem­plaren leggen we op de tafel om een vol­gende zondag te kopen. De vraag­prijs voor de Adventskalen­der bedraagt slechts 2,-. De ZWO heeft € 1,- per stuk betaald. De meerop­brengst van de verkoop maken wij over naar Giro 555, Ned­er­land helpt Sulawesi! De kalen­der kan gelijk meegenomen wor­den. Betalen kan con­tant (graag gepast) of via de bank.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: