KAARTEN VOOR VLUCHTELIN­GEN — U heeft ze vast al gemist…, de kaarten voor een vluchtel­ing (-en gezin) die weke­lijks in de hal ter onderteken­ing klaarliggen. Zomaar een kaart om hen te laten weten dat ze ertoe doen! Vluchtelin­gen­werk Ned­er­land zorgde altijd voor de kaarten en willekeurige ver­sprei­d­ing. Vanaf de zomer is Vluchtelin­gen­werk de kaarte­n­ac­tie gestopt en we zijn nu ook door de voor­raad kaarten heen. Het is nog even afwachten of Vluchtelin­gen­werk later dit jaar een nieuwe kaarte­n­ac­tie (al dan niet in aangepaste vorm) opstart.