VAN DE PREDIKANT Bij de dien­sten — Op zondag 7 okto­ber vieren wij het Avond­maal met elkaar. Waarde­vol om zo ver­bon­den met elkaar en met de Heer dit eeuwe­noude sacra­ment te mogen beleven. Ik zie er naar uit! Die zondag staan we ook stil bij Israël­zondag. De ver­bon­den­heid van de PKN met “Israël” stond de afgelopen weken nogal ter dis­cussie nadat een aan­tal ‘lib­erale the­olo­gen’ voorstelde, om zoals in de statuten van de PKN, “onze on opgeef­bare band met Israël” te veran­deren in een zin­snede waarin anti­semitisme en dis­crim­i­natie wor­den afgewezen.

Wat bedoe­len we pre­cies met “Israël”? Dat is de vraag, gaat het om Israël als natie of als notie? Ik hoop daar wat zin­nigs over te kun­nen zeggen op die zondag. Dat doe ik dan in samen­hang met het slot van het boek Job. ‘Eind goed, al goed?’ Op zondag 14 okto­ber ben ik vrij (na een reeks ‘Preek­stoel­gan­gen’, zoals een col­lega van vroeger het altijd noemde). Die zondag gaat mw. Mr. P.L. Hellinga voor. Dat het een inspir­erende dienst mag wor­den! Ik kondig het maar vast aan, vanaf zondag 21 okto­ber ben ik van plan om een serie kerk­di­en­sten te houden rond de pro­feten Elia en Elisa. Alle (nou ja, bijna alle) din­gen van het leven komen aan bod in die ver­halen. Er zijn ook opval­lende overeenkom­sten met wat er over Jezus wordt verteld in de Evan­geliën. We zullen ervaren hoe actueel en herken­baar die ver­halen zijn en wat de stem van de Bij­belse Pro­fetie voor van­daag betekent. De nieuwe gids van het Win­ter­w­erk Vorm­ing & toerust­ing van Kruiskerk en Pauluskerk komt deze dagen weer uit. Aan­bev­olen, trek de stoute schoe­nen eens aan en doe mee aan activiteiten die heel inspir­erend kun­nen zijn! Deze weken zal ook duidelijk wor­den hoe onze gemeente denkt over meer samen­werk­ing met de Pauluskerkge­meente. Ik hoop dat heel veel gemeen­tele­den de enquête hebben inge­vuld zodat er een goed beeld kan ontstaan. Onder­tussen hebben we op de afgelopen gemeen­teav­ond van 26 sep­tem­ber kun­nen ervaren dat de Werk­groep Ren­o­vatie Kruiskerk haar ‘huiswerk’ goed had voor­bereid. Ik denk dat een goede ren­o­vatie voor nieuwe energie kan zor­gen voor de toekomst…een stral­ende gemeente in een stral­ende kerk!

Ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: