ADVENTS­MAALTIJD — Vri­jdag 7 decem­ber om 18.00 uur wordt de advents­maaltijd gehouden. We hebben er dit jaar voor gekozen om het te com­bineren met de “Meer dan Maaltijd”, die ook op deze datum zou plaats vin­den. De lei­d­ing is dit keer in han­den van de maalti­jd­groep. Uit­er­aard zijn er deze avond geen kosten aan verbonden.

De sfeer zal in teken staan van Advent, door een med­i­tatie en liederen. U bent van harte uitgen­odigd voor deze avond. U kunt zich opgeven tot maandag 3 decem­ber via het for­mulier in het med­edelin­gen­blad, via de mail of tele­fonisch. Heeft u een dieet of heeft u ver­voer nodig meldt dit bij opgave. In de ont­moet­ing­shal komt een bus/​doos te staan waar de for­mulieren in kun­nen. Vrien­delijke groet, Gerda Hert­sen­berg “Meer dan Maaltijd”

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: