CAT­E­CHISATIEPRO­JECT JEUGD­DI­ENST DEEL 3 - Op zondag 15 april bent u van harte uitgen­odigd om een jeugd­di­enst bij te wonen in de Pauluskerk. Met een groep van de cat­e­chisatie in de oud­ste leeftijd (1417) is er alweer voor de derde keer vier avon­den besteed aan de voor­berei­d­ing van een (jeugd)dienst. Een beetje een idee van de opzet:

Avond 1

Nadenken over het thema van de dienst. Wat is het doel van een dienst? Wie is de doel­groep? Wat willen we bereiken? Wat willen we vertellen? Wat willen we dat de mensen onthouden als ze de kerk ver­laten? Waarom gaan we eigen­lijk naar de kerk? Hoe gaan we het thema intro­duc­eren in de dienst?

Avond 2

Opbouw van een liturgie. Zit daar een bepaalde vol­go­rde in? Wat is daar­van de func­tie? Wat is bijv. de func­tie van een Votum en groet of de zegen? Waarom bid­den we? Waarom doen we dit in een bepaalde vol­go­rde? Hoe bereiken we mensen om ze uit te nodi­gen voor deze dienst? Wat zijn de ver­schil­lende rollen in de dienst? Welke Bij­bel­tekst past goed bij ons thema?

Avond 3

Een ban­dlid van de muziek­groep zal hier­bij aan­wezig zijn of we gaan naar een oefe­navond van de band. We gaan hier­bij stil­staan bij de func­tie van muziek. Wat voor soorten bestaan er? Welke liederen willen we graag in deze dienst en waarom? Wat is de func­tie van instru­menten of bijv. ver­licht­ing? Wat doet sfeer met je? Belev­ing? Kabaal vs. stilte.

Avond 4

Ds Arjan Oost­er­wijk zal hier­bij aan­wezig zijn. We delen wat we tot nu toe hebben bereikt en geven Arjan mee wat we graag willen uit­dra­gen en waarom. Tevens kun­nen we vra­gen stellen waar we niet goed uit­gekomen zijn en ron­den zo veel mogelijk de voor­berei­d­ing hier af. E.e.a. heeft geleid tot een jeugd­di­enst met als thema: “De Tem­perende Tem­pel”. Waar­bij we gaan praten over het Bij­bels principe dat je lichaam een tem­pel is, door God gegeven en dat je daar best een beetje zuinig op mag zijn. Ver­sier­ing aan de buitenkant: oor­bellen, pierc­ing, tatoeages. Inner­lijk: te veel of (on)gezond eten, alco­hol, roken, drugs … of de andere kant op: sporten of extreem sporten of extreem afvallen. Inter­es­sant thema waar we niet over uit­gepraat raak­ten, Kom het resul­taat zien, horen en beleven op zondag 15 april, 19:00 in de Pauluskerk. Voor­ganger is ds. Arjan Oost­er­wijk, muziek is van Joyce van Boven met band. Ernst Wierenga en Sjo­erd Bouma Huis­cat­e­cheten

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: